voorwaarden deelname

Algemene voorwaarden Standhouders (niet zijnde kermis exploitanten)

editie 42

 ……………………………………VOORWAARDEN..………………………………….

  

1     > Huurder verplicht zich de verantwoording voor alle schade aan kraam,

            zeil, straat en/of ander materiaal of voertuigen, aangebracht door uzelf

            en/of derden.

 

2     > Tijdens de braderie mogen zich er geen voertuigen en/of aanhangers bij

            stand/stands bevinden, tenzij men hiervoor een open plaats heeft en

            deze is betaald en/of de stichting hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

3     > Eventueel gebruik van stroom moet u zelf regelen met de mensen waar u 

            met uw plaats voorstaat (problemen hebben zich hiermede nog niet

            voorgedaan). Breng zelf wel een haspel van plus minus 30 meter mee.

 

4     > Mocht uw handel niet overeenkomen met de ingeschreven handel kan

            S.B.L maatregelen daar tegen nemen en zal u indien nodig verwijderen

            van de braderie.

 

5      >  Over de plaats van de stand valt niet te discussiëren op de braderie.

Indien u hier geen gehoor aangeeft behoud het bestuur van sbl zicht het recht voor om u uit te sluiten van deelname. 

 

6     >  Betalingsvoorwaarde: 2 weken voor aanvang contract, moet betaling

            voldaan zijn, anders vervalt uw plaats en geven wij een andere            

            standhouder met dezelfde handel een kans tot inschrijving.

 

7     >  U dient zich te houden aan vergunning voorwaarden zoals afgegeven

            Door de gemeente Bergen Op Zoom

 

8     > Dit contract word middels het inschrijfformulier op de webpagina door u voor akkoord verklaart waarmee u toestemming geeft dat wij de door uw aangeleverde gegevens voor correspondentie met u mogen gebruiken.

           

9     > Buma/Stemra

Draai je muziek? Dan krijg je met muziekrechten te maken. Informeer bij Buma/Stemra wat de kosten zijn. U dient dit op het formulier te vermelden aan ons

 

10     > Indien u voedsel , etenswaren verkoopt dient u zich te houden aan de regelgeving. Afhankelijk van wat je verkoopt krijg je te maken met de regels van de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Denk aan hygiëne en voedselveiligheid. Hiervoor geldt de hygiënecode voor de horeca (HACCP)

 

11     > u dient zich te houden aan de algemene plaatselijke verordening zoals vermeld in de apv bergen op zoom.

 

Hoogachtend,

Het bestuur SBL

 

p/a zoekweg 32 4664bd Lepelstraat Tel: 0164-850218

Iban: NL20RABO0128010207